V Kongres Kociewski dobiegł końca
Dodane przez arek dnia Grudzień 14 2015 19:49:24

W Centrum Kultury „Zamek” w Nowym, w pierwszy piątek grudnia (czwartego) odbyło się uroczyste zakończenie V Kongresu Kociewskiego. Kongres, który zainaugurowano w Święto Kociewia, 10 lutego, toczył się przez kolejne miesiące na terenie całego Kociewia. W oficjalny program Kongresu wpisano aż dwadzieścia dwa wydarzenia o niezwykle różnorodnym charakterze. Od imprez sportowych i turystycznych przez koncerty i imprezy plenerowe po spotkania poetyckie, sympozja i konferencje naukowe.


Treść rozszerzona

Licznie przybyłych zebranych, którzy szczelnie wypełnili aulę nowskiego zamku, przywitali gospodarze burmistrz Nowego Czesław Woliński oraz jego zastępca Zbigniew Lorkowski, który prowadził całe spotkanie. Uczestników witały także urocze Kociewianki, ubrane w stroje ludowe, które towarzyszyły przy zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, które na koniec otrzymać mógł każdy chętny. Jako pierwszy głos zabrał dr Michał Kargul, lider społecznego Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego, który podzielił się wstępną analizą realizacji zakładanych przez organizatorów celów kongresu. Jego ocena było umiarkowanie pozytywna, podkreślił szereg ciekawy wydarzeń, które poszerzały wiedzę o Kociewiu i zainteresowanie regionem, ale zwrócił także uwagę na sprawy, których nie udało się sfinalizować, jak głębsze zaangażowanie na rzecz regionu samorządów z całego Kociewia, czy opracowanie kociewskiej strategii edukacji regionalnej. W imieniu organizatorów Kongresu dr Kargul serdecznie podziękował także wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przeprowadzenie wydarzeń kongresowych.
    Jako kolejna głos zabrała Dorota Piechowska z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, która z wielkim entuzjazmem omówiła wydarzenia kongresowe z terenu powiatu starogardzkiego. Uwagę zwróciła zwłaszcza na organizację I Kociewskich Targów Wydawniczych w Starogardzie Gdańskim, które bez wątpienia były jedną z najważniejszych inicjatyw kongresowych, na „Kociewskiego Skowronka” – skarszewski przegląd gwary kociewskiej oraz na konferencję „Kultura Fizyczna na Kociewiu” zorganizowaną przez starogardzką Pomorską Szkołę Wyższą. Przedstawicielka stolicy Kociewia podkreślała także zaangażowanie młodych ludzi w szereg wydarzeń związanych z Kongresem. Następnie miał miejsce przerywnik artystyczny w wykonaniu dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Nowym, które w strojach ludowych wykonały kilka utworów poświęconych naszemu regionowi.
    Wydarzenia kongresowe z ziemi tczewskiej omówił dr Krzysztof Korda z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Zwrócił zwłaszcza uwagę na to, że wydarzenia takie odbyły się w każdej z gmin powiatu, a co ważniejsze większość z nich była inicjatywą organizacji regionalnych. Poza cyklicznymi imprezami, które w roku kongresowym nabrały jedynie świątecznego charakteru, jak festiwale folklorystyczne w Piasecznie, sympozjum „Jeście na Kociewiu” w Subkowach, czy w końcu Festiwal Twórczości Kociewskiej im Romana Landowskiego w Tczewie, odbył się także szereg wydarzeń zorganizowanych specjalnie na Kongres. Tutaj zwłaszcza warto podkreślić spotkania poetyckie w Pelplinie oraz konferencję naukową „Polska Regionalna” w Tczewie, organizowane przez miejscowe środowiska Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
    Katarzyna Bączkowska ze Starostwa Powiatowego w Świeciu przedstawiła natomiast wydarzenia kongresowe z ziemi świeckiej. Podkreśliła fakt wyjątkowego zaangażowania południa Kociewia w V Kongres, czego najlepszym dowodem był fakt, że aż 10 z 22 imprez kongresowych odbywało się właśnie w powiecie świeckim. Były one niezwykle różnorodne. Od Pucharu Kociewia w marszach na orientację, zorganizowanego przez Bractwo Czarnej Wody, przez Plachandry Samorządowe, organizowane przez powiat; Plachandry Edukacyjne organizowane przez miasto Świecie, kongresową edycję Festiwalu Smaku w Grucznie aż po konferencję naukową na temat tożsamości południowego Kociewia. Dopełnieniem tych relacji było wystąpienie profesor Marii Pająkowskiej-Kensik na temat stanu regionalizmu na Kociewiu i jego perspektyw w przyszłości.
    W kolejnym punkcie spotkania samorządowcy z powiatu świeckiego nagrodzili za zasługi kultury regionalnej na południu Kociewia Grażynę Woźnicką i Marię Pająkowska-Kensik. Kulminacją zakończenia kongresu było odczytanie przez prof. Kazimierza Ickiewicza, przewodniczącego Rady Programowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, uchwały kongresowej, którą zebrani przyjęli przez aklamację.
Zaś na koniec uczestnicy kongresu mogli wysłuchać koncertu Fistulatores et Cantores Noviensis pod dyrekcją Eugenii Butyńskiej oraz tenora ks. Wojciecha Wierzbickiego z akompaniamentem Tomasza Drążkowskiego. Uczestnicy Kongresu jeszcze długo dyskutowali nad sprawami regionu w kuluarach, rozmawiając m.in. nad planami organizacji VI Kongresu Kociewskiego w 2020 roku.

 

Uchwała V Kongresu Kociewskiego

Kociewie, jeden z najważniejszych i najbardziej aktywnych regionów w Polsce, szczyci się długą i ciekawą historią, własną mową i dorobkiem twórczym, bogatą kulturą duchową i materialną, piękną tradycją. Stanowią one mocny fundament tożsamości dla każdego pokolenia i zachętę do dalszego wzbogacania dziedzictwa przodków. Kociewiacy przez stulecia z wielkim oddaniem pracując na rzecz Małej Ojczyzny wnosili swój znaczący wkład w dzieje Polski. Nie szczędzili krwi i ofiar w obronie polskości w czasie zagrożeń, zaborów, wojen i okupacji. Oddawali swój trud, talenty i gorące serca dla jej rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego.
My, uczestnicy V Kongresu Kociewskiego, jako kontynuatorzy dorobku poprzedników, w trakcie prac kongresowych sformułowaliśmy wnioski i wyzwania, mające rozwijać przez kolejne lata nasz regionalizm. Stawiając sobie za cel rozwój kulturowy, społeczny i gospodarczy będziemy dążyć i apelujemy do władz samorządowych i państwowych o:
1.     Wprowadzenie systemowych rozwiązań w edukacji regionalno-patriotycznej, poprzez opracowanie strategii edukacyjnej na poziomie samorządów, jak i rozwiązań prawnych obejmujących całą Polskę. Pragniemy także dalszego rozwijania wśród nauczycieli i wychowawców przekonania o konieczności upowszechniania wiedzy o regionie;
2.     Podjęcie działań mających na celu ochronę i promocję mowy kociewskiej;
3.     Rozwijanie współpracy organizacji regionalnych, zainteresowanych działaniami na rzecz Kociewia i całego Pomorza, w celu stworzenia sieci regionalistów, promowania etnodizajnu kociewskiego i dalszego budowania marki „Kociewie”;
4.     Wzmocnienie reprezentacji Kociewia w sejmikach wojewódzkich, zwłaszcza poprzez stworzenie kociewskiego okręgu wyborczego w województwie pomorskim;
5.     Wspieranie i rozwój kultury regionalnej. Kultura jest fundamentem kapitału społecznego, bez którego nie jest możliwy rozwój społeczności lokalnych, zwłaszcza rozwój ekonomiczny. Chcemy zabiegać o to, by kociewscy samorządowcy doceniali fundamentalną rolę kultury dla funkcjonowania społeczności, którym przewodzą, a środki wydawane na działania kulturalne traktowali jako mądrą inwestycję.

My, Kociewiacy, zebrani w dniu 4 grudnia 2015 roku w Nowem, na zakończenie V Kongresu Kociewskiego przyjmujemy niniejszą Uchwałę przez aklamację.